YV-PureNest xây dựng chiến lược phát triển dựa trên những tiêu chí chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, áp dụng khoa học trong sản xuất chế biến Tổ Yến, cung cấp Tổ Yến và các chế phẩm từ Tổ Yến phù hợp với nhu cầu của đông đảo người tiêu dùng, đưa YV-PureNest trở thành một thương hiệu quốc gia mạnh, có tính cạnh tranh cao và từng bước mở rộng ra thị trường quốc tế.