QUY TRÌNH YV-PURENEST

Quy trình kiểm định khoa học chất lượng YV-PureNest được phát triển bởi các chuyên gia khoa học về Tổ Yến tại Viện Công nghệ Sinh học và Môi trường, trường Đại học Nha trang nhằm bảo toàn những giá trị kỳ diệu của tổ yến thiên nhiên Việt Nam.

Công ty Cổ phần YV-PureNest đã hợp tác với các đơn vị kiểm định quốc tế như Intertek, Case,... để tiến hành các kiểm định khách quan độc lập đầu ra và đầu vào của sản phẩm bằng các phương tiện khoa học và phòng thí nghiệm, từ đó đảm bảo chất lượng tổ yến thật nguyên chất và sạch theo quy chuẩn và quy trình YV-PureNest trước khi đến tay người tiêu dùng.