CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN


1. Các thông tin thu thập


YV PureNest chỉ thu thập những thông tin sau của Quý khách hàng khi Quý khách hàng đặt hàng trên website: Họ và tên, điện thoại và địa chỉ nhận hàng. Đây là các thông tin bắt buộc mà YV PureNest cần Quý khách hàng cung cấp để liên hệ xác nhận đơn hàng cũng như đảm bảo quyền lợi cho Quý khách hàng.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

  • Liên hệ xác nhận đơn hàng.
  • Cung cấp cho bên giao hàng để thuận tiện cho việc nhận hàng của Quý khách hàng.
  • Liên lạc và giải quyết trong các trường hợp đặc biệt.
  • YV PureNest cam kết không sử dụng thông tin cá nhân của Quý khách hàng vào mục đích khác ngoài ba phạm vi sử dụng đã nêu trên.


3. Cam kết bảo mật thông tin

  • YV PureNest cam kết bảo mật tuyệt đối thông tin cá nhân của Quý khách hàng.
  • Không sử dụng, không chuyển giao thông tin cá nhân của Quý khách hàng khi không có sự cho phép từ Quý khách hàng.